พนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ - ดำ
FULI 8D UltraErgoBack - Black

฿1,099
฿1,099
฿1,699
PID : 7300469915842
SKU : AFT-R01-BLACK
10 คนกำลังดูสินค้านี้
พนักพิง หลัง เพื่อ สุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black สีดำ พนักพิง เพื่อ สุขภาพ FULI สีดำ พนักพิง เพื่อ สุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack  ออก แบบ ตาม หลัก สรีระ แผ่น รอง หลัง 2 ชั้น รอง รับ รอบ เอว แล ะหลัง อย่าง มี ประ สิท ธิ ภาพ ทำ จาก วัสดุ PP เสริม แรง รวม กับ สปริง อัลลอยด์ แข็ง แรง ทน ทาน ผ้า ระบาย อากาศ แบบ 8D มี ความ ยืด หยุ่น สูง ปรับ ระดับ ความ สูง ได้ พนังพิง หลัง เพื่อ สุขภาพ FULI ErgoBack สี ดำ ช่วย ซัป พอร์ต ลด อาการ ปวด หล้ง ช่วย ปรับ ท่า นั่ง ให้ หลัง กระดูก สันหลัง เอว ตรง และ ถูก ต้อง ห่าง ไกล อา การ หลัง คด และ การ ปวด หลัง เรื้อ รัง 
ยอดรวมย่อย: ฿1,099

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

ผ่อน 0% ฟรี 3 เดือน

วิธีการชำระเงิน

พนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ - ดำ | FULI 8D UltraErgoBack - Black

พนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ - ดำ | FULI 8D UltraErgoBack - Black

฿1,699 ฿1,099

พนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ - ดำ | FULI 8D UltraErgoBack - Black

฿1,699 ฿1,099

พนักพิง หลัง เพื่อ สุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black สีดำ

พนักพิง เพื่อ สุขภาพ FULI สีดำ

พนักพิง เพื่อ สุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack 

  • ออก แบบ ตาม หลัก สรีระ
  • แผ่น รอง หลัง 2 ชั้น รอง รับ รอบ เอว แล ะหลัง อย่าง มี ประ สิท ธิ ภาพ
  • ทำ จาก วัสดุ PP เสริม แรง รวม กับ สปริง อัลลอยด์ แข็ง แรง ทน ทาน
  • ผ้า ระบาย อากาศ แบบ 8D มี ความ ยืด หยุ่น สูง
  • ปรับ ระดับ ความ สูง ได้
พนังพิง หลัง เพื่อ สุขภาพ FULI ErgoBack สี ดำ ช่วย ซัป พอร์ต ลด อาการ ปวด หล้ง ช่วย ปรับ ท่า นั่ง ให้ หลัง กระดูก สันหลัง เอว ตรง และ ถูก ต้อง ห่าง ไกล อา การ หลัง คด และ การ ปวด หลัง เรื้อ รัง 

พนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำพนักพิงหลังเพื่อสุขภาพ FULI 8D UltraErgoBack - Black ดำ