เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


 1. รับประกันสินค้าอะไหล่ ล้อ , ขา , โช๊ค เฉพาะสินค้าที่ซื้อกับทางบริษัท และ ผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น โดยรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดสินค้าจากวันที่ซื้อ
 2. สินค้าใช้สำหรับการนั่งเท่านั้น
 3. สินค้าที่ยังอยู่ในระยะรับประกันหากมีการชำรุดหรือเสียหาย ทางเราจะจัดส่งอะไหล่ให้ทางไปรษณีย์ห
 4. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้อง,ชำรุดหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
  – กรณีชำรุดหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ และ สาธารณภัย
  – การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน , ใช้ในสาธารณะหรือใช้ในสภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดการผุกร่อน อันเนื่องมาจากแสงแดดและความชื้น เช่น ใช้ในห้องน้ำ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายสืบเนื่อง และความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
  – การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าที่จัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี , การใช้งานไม่เหมาะสม , การใช้งานผิดประเภท เช่น การเหยียบบนเก้าอี้เพื่อหยิบสิ่งของบนที่สูง , การดัดแปลงแก้ไข หรือ การทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
  – การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งาน เช่น รอยขีดข่วน รอยถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก
 5. สินค้าที่ได้รับการเปลี่ยน/เคลมอะไหล่แล้ว จะถือว่าผู้ซื้อยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าคืนเงินทุกกรณี

 

**FULI 4D Smart Eye Massager/FULI IONIC Styling Brush เนื่องจากเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขอนามัย หากมีการรับสินค้าแล้ว จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ค่ะ**

Promo box

เพิ่งมีคำสั่งซื้อเมื่อ

Product name

info info