ข้อตกลง เงื่อนไข และ ขั้นตอน การเปลี่ยน / คืนสินค้า และ คืนเงิน

1. การคืนเงิน/สินค้า

- บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
-โดยจะต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เป็นร้านค้าทางการเท่านั้น ยกเว้น Homepro และ Mercular
-โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี
- สินค้าเกี่ยวกับสุขอนามัย หากมีการรับสินค้าแล้ว ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้า ได้แก่ FULI 4D Smart Eye Massager FULI IONIC Styling Brush, FULI Ergo Massage Neck Pillow และ FULI 7C Beauty LED Facial Therapy Mask

2. การรับประกันสินค้า

- หากสินค้าเสียหาย" เนื่องจากกระบวนการผลิต" ทางร้านรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการไม่รับประกันสินค้า
1. สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า หรือสินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง
2. สินค้ามีน้ำ/ความชื้น เข้าไปอยู่ในส่วนที่มีการป้องกัน
3. ผ่านการเเกะ ตัดต่อ ดัดเเปลง วงจรไฟฟ้า หรือ สภาพเครื่อง
4. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์

โดยสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

หากสั่งซื้อผ่าน ร้านค้าขายออนไลน์อย่างเป็นทางการ ได้แก่ Official Website / Shopee / Lazada และอื่นๆ

ติดต่อผ่านช่องทาง Line : @Fulico.co

1. เเจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ เเละ เดือนที่สั่งซื้อ พร้อมอาการ สาเหตุ เเละ รูปถ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เเนะนำเบื้องต้น

2. หากเจ้าหน้าที่เเนะนำเเล้วยังเเก้ไขไม่ได้ ให้ส่งสินค้าที่มีปัญหา พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด บรรจุสินค้าให้เหมาะสม ทำการส่งเเบบลงทะเบียน มาให้ทางทีมงานตรวจสอบ (ค่าใช้จ่ายในการส่งคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ)

3. หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการจะเเจ้งผล หากสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิต เเละ ไม่ผิดเงื่อนไขรับประกันข้างต้น ทางเราจะทำการส่งสินค้าตัวใหม่ให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากสั่งซื้อผ่านทาง ตัวแทนจัดจำหน่าย ได้แก่ Beautrium/ Medium and more/ Siam discovery และอื่นๆ (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)

ติดต่อผ่านร้านค้าที่ได้ทำการซื้อสินค้า
- รับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ
- เงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของตัวแทนผู้จัดจำหน่าย

หมายเหตุ
- ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น
Promo box

เพิ่งมีคำสั่งซื้อเมื่อ

Product name

info info