การเปลี่ยน/คืนสินค้า - FULI フリ I Future of Living

ข้อตกลง เงื่อนไข และ ขั้นตอน การเปลี่ยน / คืนสินค้า และ คืนเงิน

1. การคืนเงิน/สินค้า

- บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
-โดยจะต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เป็นร้านค้าทางการเท่านั้น ยกเว้น Homepro และ Mercular
-โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี
- สินค้าเกี่ยวกับสุขอนามัย หากมีการรับสินค้าแล้ว ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้า ได้แก่ FULI 4D Smart Eye Massager, FULI IONIC Styling Brush, FULI Ergo Massage Neck Pillow และ FULI Ergonomic Smart Massager Mattress, FULI Multifunction Electric Massage Pillow, FULI Air Purifer, FULI Smart hot and cold, FULI Natural Stone 

Electric Guasha


2. การรับประกันสินค้า

- หากสินค้าเสียหาย" เนื่องจากกระบวนการผลิต" ทางร้านรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการไม่รับประกันสินค้า
1. สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า หรือสินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง
2. สินค้ามีน้ำ/ความชื้น เข้าไปอยู่ในส่วนที่มีการป้องกัน
3. ผ่านการเเกะ ตัดต่อ ดัดเเปลง วงจรไฟฟ้า หรือ สภาพเครื่อง
4. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์

โดยสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

หากสั่งซื้อผ่าน ร้านค้าขายออนไลน์อย่างเป็นทางการ ได้แก่ Official Website / Shopee / Lazada และอื่นๆ

ติดต่อผ่านช่องทาง Line : @Fulico.co

1. เเจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ เเละ เดือนที่สั่งซื้อ พร้อมอาการ สาเหตุ เเละ รูปถ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เเนะนำเบื้องต้น

2. หากเจ้าหน้าที่เเนะนำเเล้วยังเเก้ไขไม่ได้ ให้ส่งสินค้าที่มีปัญหา พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด บรรจุสินค้าให้เหมาะสม ทำการส่งเเบบลงทะเบียน มาให้ทางทีมงานตรวจสอบ (ค่าใช้จ่ายในการส่งคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ)

3. หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการจะเเจ้งผล หากสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิต เเละ ไม่ผิดเงื่อนไขรับประกันข้างต้น ทางเราจะทำการส่งสินค้าตัวใหม่ให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หรือลงทะเบียนการรับประกันผ่านทางลิ้งค์ด้านล่าง
https://fulico.co/pages/warranty

หากสั่งซื้อผ่านทาง ตัวแทนจัดจำหน่าย ได้แก่ Beautrium/ Medium and more/ Siam discovery / OfficeMate


สามารถติดต่อผ่านร้านค้าที่ได้ทำการซื้อสินค้า หรือ
ลงทะเบียนการรับประกันผ่านทางลิ้งค์ด้านล่าง
https://fulico.co/pages/warranty

หากสั่งซื้อผ่านทาง ตัวแทนจัดจำหน่ายอื่นๆ (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) หรือได้รับของสมนาคุณ

กรุณาลงทะเบียนการรับประกันผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างเท่านั้น
https://fulico.co/pages/warranty


- รับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ
- เงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของตัวแทนผู้จัดจำหน่าย
- หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกัน และไม่มีใบเสร็จยืนยันทางร้าน
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

 

หมายเหตุ
- ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น

Promo box

เพิ่งมีคำสั่งซื้อเมื่อ

Product name

info info