FULI ชุดเซตทำงานเพลินสุดคุ้ม เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน และ เซต เบาะรองนั่ง

X8 ErgoChair - White ขาว + 3Memory Foam Lumbar Support Cushion Core U Shape Seat Cushions +  Ergonomic Adjustable Desk

เซต ทำงาน เพลิน สุดคุ้ม มา พร้อม เก้าอี้ทำงาน X8 โต๊ะทำงาน ปรับระดับ และ เซต เบารองนั่ง เพื่อสุขภาพ ใช้ ด้วย กัน เพิ่ม ประ สิท ธิ ภาพ การ ทำงาน ยิ่ง ขึ้น สินค้า ออก แบบ ตาม หลัก สรีรศาตร์ มั่นใจ ถูกต้อง และ ดี ต่อ สุขภาพ เบาะรองนั่ง (เก้าอี้ทำงาน, โต๊ะทำงาน, เบาะรองนั่ง, FULI)

เก้าอี้ สุขภาพ FULI X8 Ergo Chair 

 •  เก้าอี้ สามารถ ปรับ เอน ได้ 155 องศา

 •  ที่ วาง ขา พับ ได้

 •  พนัง พิง ศรีษะ ปรับ ระ ดับ ได้

 •  ที่ วาง แขน สา มารถ ปรับ ได้

 • เก้าอี้ สุขภาพ รอบ รับ สรีระ ช่วง เอว ได้ ดี ช่วย ลด อาการ ปวด หลัง เสริม สุขภาพ ที่ดี ยิ่งขึ้น

 •  เบาะ นั่ง สบาย ผลิต จาก ยาง พารา 100% ระ บาย อากาศ ได้ ดี และ นั่ง แล้ว ไม่ เปลี่ยน ทรง

 •  เก้าอี้ สามารถ ปรับ ความ สูง ได้ เหมาะ กับ คน ทุก ส่วน สูง

 • ส่วน ของ ขา ผลิต จาก ไน ลอน มั่น คง และ แข็ง แรง

 • ตัว เก้าอี้ สามารถ รับ น้ำ หนัก ได้ สูง สุด 200 ก.ก.

 • ล้อ PU กัน พื้น เป็น รอย

 • แปด คอย สปริงค์ ปลอด ภัย แน่น เหนี่ยว 

 

เบาะรองนั่ง เพื่อสุขภาพ รูปทรง ตัว ยู และ เบาะรองหลัง เพื่อสุขภาพ FULI

 •  ตัว เบาะรองนั่ง เบาะ นุ่ม นั่ง สบาย 

 •  ผลิต จาก เมม โม รี่ โฟม คุณภาพ ดี

 •  เบาะ ยุบ แล้ว คืน ตัว ไว

 •  ช่วย ลด อาการ ปวด เมื่อ ต้อง นั่ง นาน ๆ ดีต่อ สุขภาพ

 • ซัปพอร์ต ช่วย บั้น ท้าย ได้ อย่าง ดี

 • ช่วย กระ จาย น้ำ หนัก 

 • ซัปพอร์ต ช่วง กระ ดูก สัน หลัง และ ส่วน หลัง

 • เบาะรองหลัง ระบาย อากาศ ได้ ดี ไม่ อับ ชื้น

 • สามารถ ถอด ซัก ได้ อย่าง สะดวก

โต๊ะทำงาน ปรับระดับ เพื่อสุขภาพ FULI Ergonomic Adjustable Desk

 • สามารถ ปรับระดับ ได้ ตั้ง แต่ 57 - 83 ซ.ม.

 • ล้อ เลื่อน แบบ เรียบ ไม่ ทำร้าย พื้น ผิว

 • ช่วย ปรับ เปลี่ยน ท่า การ ทำ งาน เปลี่ยน จาก นั่ง เป็น ยืน ทำงาน เพื่อสุขภาพที่ดี ลดปัญหา ออฟฟิศซินโดรม

 • ส่วน ของ โต๊ะ ขนาด ใหญ่ เท่า A3

 • ส่วน ของ ขา รูป ทรง ตัว L สามารถ สอด เข้า ใต้ โซ ฟา หรือ เตียง ได้

 • โต๊ะทำงาน มี ความ แข็ง แรง ทน ทาน รับ น้ำหนัก ได้ สูง สุด 15 kg

รีวิว จากลูกค้า

ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริง คุณภาพดี จนต้องบอกต่อ ไม่ได้โฆษณาเกินจริง