เมื่อ พูด ถึง เรื่อง คอลลาเจน หลาย คน น่า จะ เคย ได้ยิน มา คล้ายๆ กัน
ว่า คอลลาเจน สามารถ ช่วย ทำให้ หน้า ไม่แก่ ไม่ หย่อนคล้อย หรือ
ยิ่ง มี คอลลาเจน ใน ผิว เยอะ เท่าไร หน้า ก็ จะ ยิ่ง ตึง มาก เท่านั้น
แต่ รู้ หรือ ไม่ ว่า ความ จริง แล้ว คอลลาเจน คือ อะไร ทำไม ถึง ทำให้
หน้า ไม่ แก่ ผิวกระชับ เต่งตึง ไม่โทรม เป็น องค์ประกอบ ที่ เหล่า ครีม
และ อาหารเสริม แทบ จะ ขาด ไม่ ได้ วันนี้ เรา มา ทำ ความรู้จัก
เจ้า คอลลาเจน และ ความ ลับ ของการ กระตุ้นคอลลาเจน ได้ ง่ายๆ กัน หน่อย ดี กว่า

คอลลาเจน คือ อะไร?

คอลลาเจน คือ เส้นใย โปรตีน ชนิด หนึ่ง ทำ หน้าที่ ยึด ส่วน ต่างๆ ใน ร่างกาย
เป็น องค์ประกอบ หลัก ของ ผิวหนัง ขน เส้นผม กระดูกอ่อน รวมถึง กล้ามเนื้อ
และ เนื้อเยื่อ ส่วน ต่างๆ ทั่ว ร่างกาย ซึ่ง ร่างกาย มนุษย์ ทุกคน สามารถ สร้าง ขึ้น
เอง ได้ ตาม ธรรมชาติ โดย ทั่วไป คอลลาเจน ที่ ร่างกาย ได้ รับ จะ มา จาก การ
รับประทาน อาหาร จำพวก โปรตีน จาก เนื้อสัตว์ พืช และ ผลิตภัณฑ์ จาก นม
ซึ่ง เข้า ไป แตก ตัว และ ก่อ ตัว ขึ้น ใหม่ กลาย เป็น คอลลาเจน ซึ่ง คอลลาเจน
จะ ช่วย ทำ ให้ ผิว หนัง  เต่งตึง เรียบเนียน มีความชุ่มชื้น ไม่ หยาบกร้าน
ดู โทรม หรือ แก่ ก่อน วัย เนื่องจาก คอลลาเจน มี หน้าที่ เพิ่ม ความ ยืดหยุ่น
และ แข็งแรง ให้ กับ อวัยวะ ภายใน ร่างกาย นอก เหนือ จาก เรื่อง ความ สวย
ความ งาม แล้ว คอลลาเจน ยัง เป็น ตัว ช่วย สำคัญ ใน การ ปกป้อง และ
เสริม สร้าง ความแข็งแรง ของ กระดูกอ่อน โดย ปกติ ร่างกาย จะ ผลิต คอลลาเจน
ได้ มาก กว่า ใน ช่วง ที่ เรา อายุ ยังน้อย และ จะลด การ ผลิต ตัวเอง ลง
ตาม อายุ ที่ มากขึ้น ยิ่ง เมื่อ อายุ ของ เรา ผ่าน ช่วง 30 ปี ขึ้น ไป แล้ว การ ผลิต
คอลลาเจน ใน ร่างกาย จะ ลดลง รวมถึง คอลลาเจน ที่ มี อยู่ แล้ว ใน ร่างกาย
จะ เริ่ม เสื่อม สภาพ และ ถูก ทำลาย ได้ ง่าย ยิ่ง ขึ้น ดังนั้น เราจึง
ควร กระตุ้นคอลลาเจน อย่างสม่ำเสมอ

คอลลาเจน กับ อายุ ที่ มากขึ้น

อายุ 30-39 ปี จะ เป็น ช่วง ที่ ผิว จะ เริ่ม มี รอย ย่น ตาม บริเวณ หน้าผาก จางๆ
รวม ไป ถึง รอยย่น เล็กๆ ใน ส่วน ใต้ ขอบตา ล่าง และ หางตา หรือ ที่ เรา
นิยม เรียก กัน ว่า ‘ตีนกา’ นั่นเอง เรา จะ ยิ่ง เห็น ได้ ชัด เวลา ยิ้ม หรือ
เลิก คิ้ว บาง ส่วน ของ ใบ หน้า อาจ เกิด ไฝ กระ ฝ้า ทั้ง แบบ ลึก และ ตื้น
ขนาด ของ รูขุมขน จะ เห็น ชัด ขึ้น
อายุ 40-49 ปี รอย ย่น บริเวณ หน้าผาก ระหว่าง คิ้ว ใต้ ขอบตา ล่าง ร่องแก้ม
และ หางตา เห็น ชัดเจน มาก ขึ้น  รอยย่น ข้าง แก้ม จะ ลึก และ ยาว ขึ้น
สภาพ ผิว โดย รวม จะ เริ่ม แห้ง หยาบ กร้าน รู ขุมขน กว้าง ขึ้น บาง ส่วน
จะ เริ่ม กลับ มา เป็น สิว แต่ จะ เกิด รอย ดำ ง่าย ขึ้น ที่ สำคัญ รอย ที่
เกิด หลัง จาก สิว หาย จะ รักษา ให้ หาย ไป ยาก ขึ้น ทั้ง ยัง มี ภาวะ ตกกระ
ร่วม ด้วย ใน ช่วง อายุ นี้
อายุ 50-64 ปี สภาพ ผิว จะ คล้าย กับ ช่วง ก่อน หน้า นี้ แต่ รอย ย่น
ริ้วรอย ต่างๆ จะ ลึก และ เห็น ได้ ชัดเจน มาก ขึ้น ส่วน ใคร ที่ มี ติ่ง เนื้อ
จะ ยิ่ง มี ขนาด ใหญ่ มาก ขึ้น ใน วัย นี้ คอลลาเจน จะลดลง และ
เสื่อม โทรม เป็น อย่าง มาก
อายุ 65 ปี ขึ้นไป ผิว ของ คุณ จะ เริ่ม หยาบ กร้าน มาก ขึ้น อย่าง เห็น
ได้ชัด ริ้วรอย ใน จุด ต่างๆ จะ มาก ลึก และ เห็นได้ ชัดเจน แม้
ไม่ ยิ้ม หรือ แสดง สีหน้า
ถึง แม้ อ่าน แล้ว อาจจะ ดู รุนแรง และ น่ากลัว แต่ ก็ ต้อง ยอม รับ ว่า
เรื่อง เหล่านี้ เป็น กระบวน การ ของ ร่างกาย ตาม ธรรมชาติ ที่ ทุกคน
ต้อง เผชิญ ดังนั้น สิ่ง ที่ เรา สามารถ ทำ ได้ คือ การ ดูแล สภาพ ผิว
ให้ พร้อม รับมือ กับ อายุ ที่ มากขึ้น โดย สิ่ง ที่ ขาด ไม่ได้ เลย คือ

การกระตุ้นคอลลาเจน

การ กระตุ้น คอลลาเจน จะ ต้อง กระตุ้น ให้ เข้า ถึง ระดับ ใต้ ชั้น ผิว
โดย อาศัย แรง สั่น  แสงสีแดง และ ความ ร้อน ซึ่ง พลังงาน ความร้อน
จะ เข้า ไป ทำ ให้ เส้น ใย คอลลาเจน ที่ เริ่ม เสื่อม สภาพ  กลับ มา เป็น
เกลียว แน่น ขึ้น ทั้ง ความร้อน ยัง ช่วย เข้าไป สลาย ชั้น ไขมัน บน ใบหน้า
ทำให้ ใบหน้า กระชับ แก้ม และ เหนียง ลด ลง กรอบ หน้า คม ชัด มาก ขึ้น ได้ อีก ด้วย 
การ กระตุ้นคอลลาเจน อาจจะ ต้อง ใช้ องค์ประกอบ หลาย อย่าง ร่วม กัน
ทำ ให้ หลาย คน เลือก ที่ จะ ปล่อย ผ่าน เพราะ ใน สมัย ก่อน การ เข้า คลินิก
อาจจะ เป็น เพียง ทาง ออก เดียว ที่ สามารถ กระตุ้น คอลลาเจน ได้ จริงๆ
ซึ่ง การ เข้า คลินิก มี ค่า ใช้ จ่าย ค่อน ข้าง สูง แต่ ใน ปัจจุบัน ด้วย นวัตกรรม
ที่ พัฒนา ขึ้น จึง มี ตัว ช่วย ที่ ทำ ให้ เรา สามารถ กระตุ้นคอลลาเจน ด้วย ตัวเอง ได้ ใน ทุกๆ วัน

การ กระตุ้นคอลลาเจน ด้วย ตัวเอง ง่ายๆ ที่บ้าน

ทุก วัน นี้ เรา สามารถ ฟื้นฟู ผิว และ กระตุ้นคอลลาเจน  ได้ ง่ายๆ ที่ บ้าน
ด้วย เครื่องสปาผิวร้อนและเย็น จาก ฟูลิ ที่ ได้ รับ การ คิด ค้น พัฒนา
จาก ประเทศ ญี่ปุ่น เครื่องสปาผิว ตัว นี้ มี ทั้ง โหมด ร้อน และ โหมด เย็น
ตอบ โจทย์ การ แก้ ไข ปัญหา ได้ อย่าง หลาก หลาย ตัว เครื่อง มี ทั้ง
โหมด ความสั่น โหมด สำหรับ การ ปรับ อุณหภูมิ และ โหมด การ ปรับ แสง 
ซึ่งมีผลดี ต่อการ กระตุ้นคอลลาเจน เป็นอย่างดี
การ ปรับ อุณหภูมิ สามารถ เลือก ปรับ ได้ ตั้งแต่ 6-40 องศาเซลเซียส
โหมด ร้อน คือ ร้อน จริง สามารถ ผ่อน คลาย ผิว และ ฟื้นฟู คอลลาเจน
ได้อย่างตรงจุด แต่ ไม่ ได้ ร้อน จน เบิร์น ผิว ส่วน โหมด ความ เย็น อุณหภูมิ
จะ ต่ำ ลง จน เกิด ฝ้า ขึ้น บน ตัว เครื่อง ใน ส่วน ที่ ต้อง สัมผัส กับ ใบหน้า
ทำให้ สามารถ ช่วย กระชับ รูขุมขน ได้ อย่างดี อีกทั้ง ยัง สามารถ ฟื้นฟู ผิว
ให้ แข็งแรง ลด การ เกิด ซ้ำ ของสิว ได้ อีก ด้วย
ใน เรื่อง ของ แสง สีแดง และ แสง สีฟ้า แสง สีแดง คือ สิ่ง ที่ ตอบ โจทย์
การ กระตุ้น คอลลาเจน ใน ชั้น ผิว ได้อย่างดี เนื่องจาก แสง สีแดง
สามารถ ผ่าน ทะลุ ได้ ถึง ใต้ ชั้น ผิว หนัง โดย แสง สี แดง จะ เข้า ไป
กระตุ้น เซลล์ ที่ เรียก ว่า Mitochondria ซึ่ง เป้น แหล่ง ผลิต พลังงาน
ของ เซลล์ ผิว หนัง ให้ ทำ หน้าที่ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ มากยิ่ง ขึ้น
ทำให้ ริ้วรอย และ ความ เสื่อม ของ สุขภาพ ผิว ลดลง ใบหน้า ดู อ่อนเยาว์
ผิว นุ่ม ไม่ หยาบกร้าน รูขุมขนกระชับ แก้ ปัญหา ผิว เสื่อม โทรม ได้อย่าง ดี
สำหรับ ใคร ที่ อยาก ฟื้น ฟู ผิว กระตุ้นคอลลาเจน เอง ง่ายๆ ที่บ้าน สามารถ
สั่งซื้อ เครื่องสปาผิวร้อนและเย็นฟูลิ ได้ ง่ายๆ

Latest Stories

ส่วนนี้ยังไม่มีเนื้อหาใดๆ ในขณะนี้ เพิ่มเนื้อหาในส่วนนี้โดยใช้แถบด้านข้าง