ออฟฟิศชินโดรมปัญหากวนใจหนุ่มสาวชาวออฟฟิศในปัจจุบัน จากข้อมูลของโรงพยาบาลสมิติเวชพบว่าในปี 2562 นั้น 80% ของคนไทยมีอาการออฟฟิศซินโดรมสาเหตุมาจากหลายปัจจัยตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการนั่งทำงานเป็นเวลานานในท่าที่ผิดรวมถึงเก้าอี้หรือการจัดโต๊ะทำงานไม่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณเอวและหลัง อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบเผาผลาญ รวมถึงการจ้องหน้าจอคอมนานๆ ส่งผลให้ตาล้าและตาแห้ง

 

3 อันดับปัญหากวนในมนุษย์ออฟฟิศ (ข้อมูลจากโรงพยาบาลศิครินทร์)

  1. ปวดเมื่อยบริเวณเอวและหลัง ปวดหลังเรื้อรัง เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรม เนื่องจากการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมง นั่งไม่ถูกท่า นั่งหลังค้อม อาจทำให้กล้ามเนื้อต้นคอ เมื่อย เกร็งอยู่ตลอด รวมถึงงานที่ต้องยืนนานๆ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ใส่ส้นสูง

  2. ระบบเผาผลาญมีปัญหา โดยอาการเหล่านี้ถูกกระตุ้นด้วยความเครียด ความวิตกกังวล การกินอาหารไม่ตรงเวลา การทานยาแก้ปวด และอาจเกิดได้จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่ไปสังสรรค์เพื่อคลายเครียดตอนสุดสัปดาห์ก็ได้เช่นกัน โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการจุก เสียด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก หรือจุกเสียดแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่

  3. ตาล้า ตาแห้ง ปวดตา รวมถึงอาการตาพร่า เนื่องจากต้องมีการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ หรือใช้สายตาอย่างหนักเป็นเวลานาน

 

Latest Stories

ส่วนนี้ยังไม่มีเนื้อหาใดๆ ในขณะนี้ เพิ่มเนื้อหาในส่วนนี้โดยใช้แถบด้านข้าง